Voľná tvorba

Akad. mal. Zuzana Chovanová sa vo svojej autorskej výtvarnej tvorbe zameriava najmä na maľbu veľkoplošných abstraktných obrazov na plátne alebo drevenej podložke. Technologický postup maľby je spravidla inšpirovaný reštaurátorskými technikami, napr. zlátenie na mixtion, striebrenie, použitie sadrovej a kriedovej hmoty na vytváranie poloreliéfnych tvarov ich brúsením a vrypmi. Kombinovaná technika maľby a využitie brúsenej sadry, kriedy a prírodných materiálov vytvára plasticitu a trojrozmernosť obrazu. V kontraste s abstraktnou autorskou tvorbou sa autorka dlhoročne s obľubou venuje maľbe poľných kytíc, kvetinových zátiší a podobných motívov. Jej výtvarné diela sú súčasťou súkromných zbierok na celom Slovensku.

PREMENY ZEME, 90 cm x 120 cm, (olej na plátne, kombinovaná technika) PREMENY ZEME, 90 cm x 120 cm, (olej na plátne, kombinovaná technika) STRNISKO, 90 cm x 120 cm, (olej na plátne, kombinovaná technika)
PREMENY ZEME
90 cm x 120 cm
(olej na plátne, kombinovaná technika)
PREMENY ZEME
90 cm x 120 cm
(olej na plátne, kombinovaná technika)
STRNISKO
90 cm x 120 cm
(olej na plátne, kombinovaná technika)
Detail obrazu, PREMENY ZEME 1, (použitie sadry, plastický motív v centrálnej časti diela) VAJCIA, 40 cm x 60 cm (olej na plátne, kombinovaná technika) SLNEČNICE, 50 cm x 90 cm, (olej na plátne)
Detail obrazu
PREMENY ZEME 1

(použitie sadry, plastický motív v centrálnej časti diela)
VAJCIA
40 cm x 60 cm
(olej na plátne, kombinovaná technika)
SLNEČNICE
50 cm x 90 cm
(olej na plátne)
© 2006 Akademická maliarka Zuzana Chovanováá