Ocenenia, výstavy, publikácie

Pri preberaní ceny udeľovanej časopisom Pamiatky a múzeá v roku 2006<br>za reštaurovanie (tabuľová maľba, Thurzov oltár, Necpaly)

Pri preberaní ceny udeľovanej časopisom Pamiatky a múzeá v roku 2006
za reštaurovanie (tabuľová maľba, Thurzov oltár, Necpaly)
© 2006 Akademická maliarka Zuzana Chovanová