Kto je Zuzana Chovanová?

Akademická maliarka Zuzana ChovanováAkad. mal. Zuzana Chovanová sa narodila v roku 1951 v Hloži pri Púchove. V rokoch 1969 – 1975 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor reštaurovanie maľby u prof. Karla Veselého. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa okrem reštaurovania venovala aj vlastnej výtvarnej tvorbe. Jej výtvarné diela sú súčasťami predovšetkým súkromných zbierok.

Od roku 1994 je zapísaná do zoznamu členov Komory reštaurátorov Slovenska, špecializácie: reštaurovanie tabuľovej maľby, závesného obrazu na plátne, alebo inom nosiči a reštaurovanie drevených plastík. Vo svojej viac ako 30 ročnej kariére reštaurátorky sa venovala predovšetkým reštaurovaniu závesného obrazu na plátne, sakrálnej tabuľovej maľby, drevenej plastiky a mnohým ďalším. Počas tohto obdobia pracovala v Národnej galérii SNG a v Štátnych reštaurátorských ateliéroch.

Už viac ako desať rokov pracuje ako vedúca odborného realizačného reštaurátorského tímu Oblastného reštaurátorského ateliéru Bratislava a viedla reštaurátorské práce na mnohých významných národných kultúrnych pamiatkach (ikonostsasy, oltáre, drevené stropy, oltáre a chrámové empory). Významu mierou prispela k zreštaurovaniu zbierok Trenčianskeho múzea (najmä šľachtické portréty rodiny Iléšháziovcov).

V r. 1995/1996 sa stala jej reštaurátorská práca súčasťou kolektívnej výstavy Zachraňujeme a zveľaďujeme, výber z reštaurátorských prác ŠRA 1990 – 1995, podobne aj na výstave pod názvom Umenie reštaurovania v r. 2000 v Bratislave.

V roku 1998 realizovala samostatnú výstavu reštaurovaných diel ako aj voľnej tvorby v Delovej bašte Trenčianskeho hradu. Každoročne sú jej reštaurované diela prezentované verejnosti počas odborného veľtrhu zameraného na kultúrne dedičstvo, NOSTALGIA expo.

V septembri 2006 bola za reštaurovanie ocenená odbornou porotou časopisu Pamiatky a múzeá.
© 2006 Akademická maliarka Zuzana Chovanová