Reštaurované diela

Drevená polychrómovaná plastika “Panna Mária s Ježiškom”
z hlavného oltára Kostola Narodenia Panny Márie,
Nové Mesto nad Váhom, 17. stor.
Drevená polychrómovaná plastika “Panna Mária s Ježiškom” z hlavného oltára Kostola Narodenia Panny Márie, Nové Mesto nad Váhom, 17. stor. (stav po rezbárskych prácach: detail) Drevená polychrómovaná plastika “Panna Mária s Ježiškom” z hlavného oltára Kostola Narodenia Panny Márie, Nové Mesto nad Váhom, 17. stor. (stav po rezbárskych prácach: celok zozadu) Drevená polychrómovaná plastika “Panna Mária s Ježiškom” z hlavného oltára Kostola Narodenia Panny Márie, Nové Mesto nad Váhom, 17. stor. (stav po rezbárskych prácach: detail lepenia ruky)
Stav po rezbárskych prácach: detail Stav po rezbárskych prácach: celok zozadu Stav po rezbárskych prácach: detail lepenia ruky
Drevená polychrómovaná plastika “Panna Mária s Ježiškom” z hlavného oltára Kostola Narodenia Panny Márie, Nové Mesto nad Váhom, 17. stor. (stav po reštaurovaní: horná časť postavy) Drevená polychrómovaná plastika “Panna Mária s Ježiškom” z hlavného oltára Kostola Narodenia Panny Márie, Nové Mesto nad Váhom, 17. stor. (stav po reštaurovaní: detail - puncovanie) Drevená polychrómovaná plastika “Panna Mária s Ježiškom” z hlavného oltára Kostola Narodenia Panny Márie, Nové Mesto nad Váhom, 17. stor. (stav po reštaurovaní: osadenie na oltári)
Stav po reštaurovaní: horná časť postavy Stav po reštaurovaní: detail - puncovanie Stav po reštaurovaní: osadenie na oltári

Olejomaľby, 18. stor. Trenčianske múzeum.
Olejomaľby, 18. stor. Trenčianske múzeum. (Claudia Felicitas, detail poškodenia pred reštaurovaním) Olejomaľby, 18. stor. Trenčianske múzeum. (Claudia Felicitas, stav po zatmelení) Olejomaľby, 18. stor. Trenčianske múzeum. (Leopold Habsburský, stav po zatmelení, detail)
Claudia Felicitas, detail poškodenia pred reštaurovaním Claudia Felicitas, stav po zatmelení Leopold Habsburský, stav po zatmelení, detail

Thurzov oltár, Necpaly, 17. stor.
Thurzov oltár, Necpaly, 17. stor. (Tabuľová maľba, polovičný odkryv) Thurzov oltár, Necpaly, 17. stor. (Tabuľová maľba, celkové očistenie) Thurzov oltár, Necpaly, 17. stor. (Poloplastiky hláv dievčat)
Tabuľová maľba, polovičný odkryv Tabuľová maľba, celkové očistenie Poloplastiky hláv dievčat
Thurzov oltár, Necpaly, 17. stor. (Stav po reštaurovaní: tabuľová maľba, Sv. Daniel) Thurzov oltár, Necpaly, 17. stor. (Stav po reštaurovaní: tabuľová maľba, Sv. Jonáš) Thurzov oltár, Necpaly, 17. stor. (Stav po reštaurovaní: oltár, celok)
Stav po reštaurovaní: tabuľová maľba, Sv. Daniel Stav po reštaurovaní: tabuľová maľba, Sv. Jonáš Stav po reštaurovaní: oltár, celok

Vyhotovenie technickej fotokópie ikony Hodigitrie
pre Kostol Sv. Michala Archanjela, (NKP),Bodružal, 18. stor.
Vyhotovenie technickej fotokópie ikony Hodigitrie pre Kostol Sv. Michala Archanjela, (NKP),Bodružal, 18. stor. (Zhorený originál pôvodnej ikony) Vyhotovenie technickej fotokópie ikony Hodigitrie pre Kostol Sv. Michala Archanjela, (NKP),Bodružal, 18. stor. (Tvorba technickej kópie) Vyhotovenie technickej fotokópie ikony Hodigitrie pre Kostol Sv. Michala Archanjela, (NKP),Bodružal, 18. stor. (Technická kópia ikony)
Zhorený originál
pôvodnej ikony
Tvorba technickej kópie Technická kópia ikony
Technická kópia ikony Hodigitrie, osadenie do ikonostasu v kostole v Bodružali, r. 1998.    
Technická kópia ikony Hodigitrie, osadenie do ikonostasu v kostole v Bodružali, r. 1998.    

Polychrómovaná plastika Krista na kríži,
oltár “Kalvária” kláštorného kostola františkánov v Beckove, 18. stor.
Polychrómovaná plastika Krista na kríži, oltár “Kalvária” kláštorného kostola františkánov v Beckove, 18. stor. (Stav pred reštaurovaním) Polychrómovaná plastika Krista na kríži, oltár “Kalvária” kláštorného kostola františkánov v Beckove, 18. stor. (Stav po reštaurovaní) Polychrómovaná plastika Krista na kríži, oltár “Kalvária” kláštorného kostola františkánov v Beckove, 18. stor. (Stav po reštaurovaní, detail hlavy)
Stav pred reštaurovaním Stav po reštaurovaní Stav po reštaurovaní, detail hlavy
© 2006 Akademická maliarka Zuzana Chovanová